ถาม-ตอบ กลุ่มงานต่างๆ

No New Posts สอบถาม - กลุ่มงานอำนวยการ

ใช้สำหรับถามตอบเรื่องเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานอำนวยการ

13 Posts
3 Topics

Last post by StevInhilS
in Cialis Drogue StevAlbugs
on September 10, 2019, 01:27:55 pm

No New Posts สอบถาม - กลุ่มงานนโยบายและแผน

ใช้สำหรับถามตอบเรื่องเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานนโยบายและแผน

0 Posts
0 Topics

No New Posts สอบถาม - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใช้สำหรับถามตอบเรื่องเกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0 Posts
0 Topics

No New Posts สอบถาม - กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ใช้สำหรับถามตอบเรื่องเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

0 Posts
0 Topics

No New Posts สอบถาม - กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ใช้สำหรับถามตอบเรื่องเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

0 Posts
0 Topics

No New Posts สอบถาม - กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ใช้สำหรับถามตอบเรื่องเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

0 Posts
0 Topics

No New Posts สอบถาม - กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ใช้สำหรับถามตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0 Posts
0 Topics

No New Posts สอบถาม - กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

ใช้สำหรับถามตอบเรื่องเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

0 Posts
0 Topics

No New Posts สอบถาม - กลุ่มงานกฎหมายและคดี

ใช้สำหรับถามตอบเรื่องเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานกฎหมายและคดี

0 Posts
0 Topics

No New Posts สอบถาม - หน่วยตรวจสอบภายใน

ใช้สำหรับถามตอบเรื่องเกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบภายใน

0 Posts
0 Topics

  • No New Posts
  • Redirect Board

กระดานถาม-ตอบ สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 - Info Center

Forum Stats Forum Stats

13 Posts in 3 Topics by 3 Members. Latest Member: looksig
Latest Post: "Cialis Drogue StevAlbugs" ( September 10, 2019, 01:27:55 pm )
View the most recent posts on the forum.
[More Stats]

Users Online Users Online

1 Guest, 0 Users

Most Online Today: 1. Most Online Ever: 3 (November 04, 2019, 01:25:13 pm)