จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
149

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก
59

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง
82

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่
8

โรงเรียน