จำนวนผู้อำนวยการ
142

คน

จำนวนรองผู้อำนวยการ
6

คน

จำนวนครูผู้สอน
1,404

คน

ตำแหน่งว่าง
144

ตำแหน่ง