จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
149

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก
59

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง
82

โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่
8

โรงเรียน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด
29,275

คน

นักเรียนชาย
15,439

คน

นักเรียนหญิง
13,836

คน

จำนวนผู้อำนวยการ
142

คน

จำนวนรองผู้อำนวยการ
6

คน

จำนวนครูผู้สอน
1,404

คน

ตำแหน่งว่าง
144

ตำแหน่ง
อำเภอ1 หลักสูตร2 หลักสูตร3 หลักสูตรรวมจำนวนคนที่เลือกจำนวนครูคิดเป็นร้อยละ
คลองเขื่อน214029253767.57
ท่าตะเกียบ19639127723626987.73
พนมสารคาม190104140129537179.51
ราชสาส์น257039324768.09
สนามชัย23280039231237383.65
แปลงยาว8262020614417980.45
บางคล้า373801137510273.53
รวม783334214571119137881.20