ระบบแผนที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 : MAP Goto>...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบแผนที่โรงเรียน MAP Goto > เขตคุณภาพที่ 2

โรงเรียน วัดโคกหัวข้าว
โรงเรียน วัดดอนทอง
โรงเรียน วัดท่าลาดเหนือ
โรงเรียน วัดหนองเค็ด
โรงเรียน บ้านหนองสองห้อง
โรงเรียน บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
โรงเรียน วัดธารพูด
โรงเรียน วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
โรงเรียน วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียน วัดหนองปรือ

ระบบ MAP Goto ver.1.0 Creat by DLICT CCS2