สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บริการซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์

ตารางรายการแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ 

ลำดับ
ผู้แจ้ง
รายการปัญหา
วันที่แจ้ง
สถานะ
สาเหตุของปัญหา
ข้อแนะนำ
รายละเอียด
1
นิตยา สุขเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2019-02-18
15:48:51 น.
- windows taskbar หาย ไอค่อนหาย - เนื่องจากติดไวรัส
ลบโปรแกรมสแกนไวรัสตัวเก่าออก และติดตั้งสแกนไวรัส MSE แทน
2
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ปริ๊นสีไม่ได้
2019-02-13
15:12:18 น.
-หมึกสีชมพูมีปัญหา อากาศเข้าสาย
- ไล่อากาศออกจากสายน้ำหมึก
3
ขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบปฏิบัติการ windows
2019-02-12
08:22:03 น.
เครื่องปริ้นสแกนเอกสารเป็น pdf ไม่ได้
ใช้โปรแกรมช่วยสแกนเอกสาร
4
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
แสกนไม่ได้
2019-02-12
08:20:04 น.
- เครื่อปริ้นซับหมึกเต็ม
- ดำเนินการโดยใช้โปรแกรมเครียซับหมึก
5
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ปริ้นสีไม่ออก
2019-02-08
10:00:54 น.
- หัวพิมพ์สีตัน
- แก้ไขโดยการสั่งล้างหัวพิมพ์สี
6
นางสาวนิตยา สุขเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
Microsoft Office
โปรแกรม Office เป็นภาษาอังกฤษ, ระบบ windows หน้าจอสีดำ
2019-02-07
14:25:14 น.
- office2013 เป็นภาษาอังกฤษทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน - windows เป็นหน้สจอสีดำตลอด
- ดำเนินการติดตั้ง Packet ภาษาไทยสำหรับ office 2013 - แก้ไข windows หน้าจอดำด้วยคำสั่ง slmgr -rearm
7
นางณิชาภา วิบูลย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
บันทึกเป็นไล์ PDF ไม่ได้
2019-02-07
14:22:01 น.
- ทำตามขั้นตอนการสแกนแล้ว save ไฟล์ที่สแกนไม่ถูกต้อง
- แนะนำวีธีการใช้โปรแรกมสแกนไฟล์และการสั่งสแกนจากเครื่องปริ้นเตอร์
8
นางประภาพร มั่นเจริญ
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องเปิดไม่ติด
2019-02-07
14:17:01 น.
เปิดเครื่องไม่ติด
- ตรวจดูปลั๊กไฟว่าหลวมหรือไม่ -ขยับปลั๊กไฟ
9
นางชญาภา อิ่มสำราญ
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง window ใหม่และ ลง office 2013 แท้
2019-01-15
09:13:03 น.
- คอมช้า เปิดโปรแกรมไม่ขึ้น
เช็คการทำงานของโปรแกรมในเครื่อง ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก และอัพเดทโปรแกรม windows
10
วรรณวิชญา คำธง
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง winzip ,nero express ตัวเต็ม เนื่องจากต้องใช้ในงานใช้ซิบ ส่งข้อสอบ และต้องไลท์แผ่นงานเพื่อแจกในงานประชุมต่างๆ
2019-01-11
10:35:53 น.
-ซอฟต์แวร์ดังกล่าวหมดอายุ
- ลบซอฟต์แวร์ออกแล้วติดตั้งตัวใหม่ทดแทน
11
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนปี ค.ศ. รายการการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท. หน้าเว็บไซต์
2019-01-02
10:17:03 น.
ปี ค.ศ. ในระบบสิ้นสุดที่ 2018
ประสานกับผู้จัดทำโปรแกรมดำเนินการเพิ่ม ปี ค.ศ. 2019 - 2021
12
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ขอใช้ห้องพุทธโสธร เพื่อประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่อง แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
2018-12-26
09:16:47 น.
-
ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย
13
นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
กลุ่ม นโยบายและแผน
อุปกรณ์ห้องประชุม
แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมพุทธโสธร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (conference) เวลา 10.00 น.
2018-12-12
14:48:28 น.
-
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์การประชุมเรียบร้อย
14
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่องสแกนเนอร์
สแกนเอกสารไม่ได้
2018-12-12
08:32:26 น.
สลักหลวม
15
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
อุปกรณ์ห้องประชุม
แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุม 1 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 (conference)
2018-11-30
09:41:40 น.
-
ดำเนินการติดตั้งระบบคอนเฟอร์เร้นเรียบร้อย
16
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ปริ๊นสีไม่ได้
2018-11-28
08:46:38 น.
หมึกแท้ในตลับหมึกสีหมด ทำให้เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้
ทำการกดปุ่ม รีเซทค่าตลับหมึ ผลที่ได้คือเครื่องจะไม่ตรวจระดับหมึกและสามารถปริ้นได้ปกติเนื่องจากเครื่องปริ้นมีการติด tank เพิ่มเข้ามา
17
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่องสแกนเนอร์
แสกนเอกสารไม่ออก
2018-11-27
15:04:59 น.
Ink cover open
สลัก ink cover หลวม ทำการแก้ไขโดยการขยับให้แน่น
18
อดิศักดิ์ สงกรานต์
กลุ่ม กฎหมายและคดี
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ลง window ใหม่
2018-11-27
09:44:12 น.
เครื่อง อัพเดท windows 10 จึงทำให้ข้อมูลและ font หายไป
1. ลง Office 2013 Pro แทน และติดตั้ง font และโปรแกรมใช้งานอื่นๆ
19
นางณิชาภา วิบูลย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2018-11-26
10:41:42 น.
เวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตรง
ทำการเข้าปรับนาฬิกาในระบบ BIOS
20
นางสาวอรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้
2018-11-26
09:13:14 น.
สาย ปริ๊นเตอร์หลวม
เช็คสถานะการเชื่อมต่อปริ๊นเตอร์ และขยับหรือเสียบสายปริ๊นเตอร์ใหม่
21
นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
กลุ่ม นโยบายและแผน
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ปริ้นเอกสารจาก ไฟล์ PDF ไม่ได้
2018-11-23
14:43:22 น.
- โปรแกรม PDF ไม่สมบูรณ์
- ติดตั้งโปรแรกม อ่านPDF ใหม่
22
สมทรัพย์ สิงห์ขร
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
2018-11-23
14:26:54 น.
เครื่องไม่สามารถสแกนไฟล์ PDF หลายๆหน้าได้
โหลดโปรแกรม ช่วยในการสแกนแล้วรวมไฟล์ที่สแกนแปลงเป็น PDF 1 ไฟล์แล้วมีหลายหน้า ชื่อโปรแกรม WinScan2PDF
23
นายนำพล รมพิพัฒน์
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ฟอนต์หาย
2018-11-23
10:56:28 น.
ฟอนต์หาย เนื่องจากไวรัส
ติดตั้งแอนตี้ไวรัส และติดตั้งฟอนต์
version 1.0
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
By sarayut Lamkrathok