สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บริการซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์

ตารางรายการแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ 

ลำดับ
ผู้แจ้ง
รายการปัญหา
วันที่แจ้ง
สถานะ
สาเหตุของปัญหา
ข้อแนะนำ
รายละเอียด
1
นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
กลุ่ม นโยบายและแผน
อุปกรณ์ห้องประชุม
แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมพุทธโสธร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (conference) เวลา 10.00 น.
2018-12-12
14:48:28 น.
-
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์การประชุมเรียบร้อย
2
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่องสแกนเนอร์
สแกนเอกสารไม่ได้
2018-12-12
08:32:26 น.
สลักหลวม
3
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
อุปกรณ์ห้องประชุม
แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุม 1 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 (conference)
2018-11-30
09:41:40 น.
-
ดำเนินการติดตั้งระบบคอนเฟอร์เร้นเรียบร้อย
4
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ปริ๊นสีไม่ได้
2018-11-28
08:46:38 น.
หมึกแท้ในตลับหมึกสีหมด ทำให้เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้
ทำการกดปุ่ม รีเซทค่าตลับหมึ ผลที่ได้คือเครื่องจะไม่ตรวจระดับหมึกและสามารถปริ้นได้ปกติเนื่องจากเครื่องปริ้นมีการติด tank เพิ่มเข้ามา
5
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่องสแกนเนอร์
แสกนเอกสารไม่ออก
2018-11-27
15:04:59 น.
Ink cover open
สลัก ink cover หลวม ทำการแก้ไขโดยการขยับให้แน่น
6
อดิศักดิ์ สงกรานต์
กลุ่ม กฎหมายและคดี
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ลง window ใหม่
2018-11-27
09:44:12 น.
เครื่อง อัพเดท windows 10 จึงทำให้ข้อมูลและ font หายไป
1. ลง Office 2013 Pro แทน และติดตั้ง font และโปรแกรมใช้งานอื่นๆ
7
นางณิชาภา วิบูลย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2018-11-26
10:41:42 น.
เวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตรง
ทำการเข้าปรับนาฬิกาในระบบ BIOS
8
นางสาวอรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้
2018-11-26
09:13:14 น.
สาย ปริ๊นเตอร์หลวม
เช็คสถานะการเชื่อมต่อปริ๊นเตอร์ และขยับหรือเสียบสายปริ๊นเตอร์ใหม่
9
นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
กลุ่ม นโยบายและแผน
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ปริ้นเอกสารจาก ไฟล์ PDF ไม่ได้
2018-11-23
14:43:22 น.
10
สมทรัพย์ สิงห์ขร
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
2018-11-23
14:26:54 น.
เครื่องไม่สามารถสแกนไฟล์ PDF หลายๆหน้าได้
โหลดโปรแกรม ช่วยในการสแกนแล้วรวมไฟล์ที่สแกนแปลงเป็น PDF 1 ไฟล์แล้วมีหลายหน้า ชื่อโปรแกรม WinScan2PDF
11
นายนำพล รมพิพัฒน์
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ฟอนต์หาย
2018-11-23
10:56:28 น.
ฟอนต์หาย เนื่องจากไวรัส
ติดตั้งแอนตี้ไวรัส และติดตั้งฟอนต์
version 1.0
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
By sarayut Lamkrathok