สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บริการซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์

ตารางรายการแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ 

ลำดับ
ผู้แจ้ง
รายการปัญหา
วันที่แจ้ง
สถานะ
สาเหตุของปัญหา
ข้อแนะนำ
รายละเอียด
65
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
Driver Printer
ระบบสแกนใช้งานไม่ได้
2019-09-24
10:38:03 น.
โปรแกรม Control Center 4 ใช้งาน Driver เครื่องปริ้น รุ่น MFC-J430DW แต่เครื่องปริ้นที่ต่อเป็นรุ่น MFC-J470DW ซึ่ง ไม่ตรงรุ่น ทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับสแกนเอกสารได้
ติดตั้ง โปรแกรม Control center 4 สำหรับ Driver รุ่น MFC-J470DW โปรแกรมจึงสามารถสั่งเครื่องให้สแกนเอกสารได้ตามปกติ
64
นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
Microsoft Office หมดอายุ
2019-09-19
14:36:42 น.
โปรแกรม Mictosoft Office 2010 แจ้งเตือนหมดอายุการใช้งาน ทำให้การทำงานเอกสารเกิดการขัดข้อง
- ดำเนินการ Activate ให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้
63
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปิดไม่ใช้งานแล้วแต่เครื่องจะกลับมาเปิดทำงานเอง หลายรอบแล้ว
2019-09-03
08:45:49 น.
62
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องติดไวรัส
2019-09-02
14:30:06 น.
61
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
ระบบปฏิบัติการ windows
-
2019-08-27
09:42:04 น.
- ติดตั้ง Driver เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้
- ดำเนินการ เปิดระบบ Windows Update แล้วทำการติดตั้ง Driver ปริ้นเตอร์
60
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
เครื่อง Printer
เครื่องแจ้งเตือนว่าแผ่นซับหมึกเต็ม
2019-08-21
13:52:54 น.
- ซับหมึกเครื่องเต็มและล้นออกมาภายนอก
- เห็นควรบันทึกส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยนซับหมึก
59
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2019-08-21
09:19:07 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
ดำเนินการถอนโปรแรกมที่มีความเสี่ยงออกและติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
58
สมทรัพย์ สิงห์ขร
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2019-08-19
09:05:14 น.
- โปรแกรม Google Chrome ตัวหนังสือในส่วนของเมนูใช้งานและการตั้งค่าต่างๆเป็นตัวอักษร สี่เหลี่ยม ซึ่งอาจจะมีปัญหากับภาษาไทยเมื่อมีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่
- ลบโปรแกรม Googlechrome ตัวที่ใช้งานออกแล้วลง Google Chrome canary เพื่อใช้ทดแทน
57
อรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ปริ้นเอกสารไม่ได้
2019-08-19
08:48:02 น.
- กระดาษติดเมื่อดังกระดาษออกแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้
- การแก้ไข เมื่อดึงกระดาษออกแล้ว ต้องเข้าไปดำเนินการในส่วนของโปรแกรมควบคุมเครื่องปริ้น เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของปัญหากระดาษติด เมื่อทำตามขั้นตอนของโปรแกรมเครื่องปริ้นจึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
56
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
เครื่องปริ๊นส์สีไม่ออก
2019-08-13
14:11:29 น.
- ไม่สามารถปิด Ink cartridge cover ได้
- เห็นควรส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยนแกนสลัก cartridge cover ใหม่
55
หทัยกาญจน์ ส่งแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2019-08-06
08:25:21 น.
- เครื่องทำงานช้า เนื่องจากติดไวรัส
- ติดตั้งโปรแรกมสแกนไวรัส ลบไฟล์ขยะ ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก
54
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
บันทึกไฟล์ไม่ได้ เครื่องไม่ยอมชัตดาวน์
2019-08-02
15:16:39 น.
- อาจจะเกิดจากโปรแรกมทำงานผิดพลาด
- ลงระบบปฏิบัติการ windows 10 pro ใหม่พร้อมโปรแกรมใช้งาน
53
ขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ไม่ทำงาน
2019-07-22
10:51:35 น.
หมึกแท้หมดจากตลับหมึกสี จึงทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากเครื่อง วัดระดับหมึกแท้ได้เท่านั้น ไม่สามารถวัดระดับหมึกเติมได้
- แก้ไขโดย กดปุ่ม reset ค้างไว้ เพื่อให้เครื่อง reset ค่าระดับหมึกในตลับ เครื่องพิมพ์จึงสามารถทำงานต่อได้
52
นางสาวอามรรัตน์ เหลืองอร่าม
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง window ใหม่
2019-07-11
09:42:42 น.
- เครื่องทำงานช้า
- ลง ลงระบบปฏิบัตืการ windows 10 Pro พร้อมโปรแกรมใช้งานใหม่
51
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
บูตเครื่องไม่ติด
2019-07-08
10:26:24 น.
- บูทเครื่องช้า บางครั้งบูทเครื่องไม่ได้ บูทเครื่องแล้วมีอากาค้าง
- หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็คแล้ว เห็นควรบันทึกส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยนเมนบอร์ด และเพิ่ม RAM เป็น 4 GB
50
อรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
เครื่องปริ้้นไม่สามารถใช้งานได้
2019-07-04
15:28:54 น.
- เปลี่ยนเครื่องปริ้นใหม่
- ดำเนินการติดตั้ัง driver
49
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
บันทึกเอกสารWordไม่ได้ ไม่สามารถปิดตามระบบได้
2019-06-21
08:49:11 น.
- ไม่สามารถบันทึกหรือสร้างโฟล์เดอร์ลงใน Drive C: ได้ อาจจะเกิดจากสิทธิ์การใช้พื้นที่ของบัญชี
- แนะนำให้บันทึกข้อมูลลงใน Drive D: แทน
48
นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
2019-06-10
09:11:15 น.
- ตลับหมึกดำตัน ข้อมูลที่ปริ้นออกมามีเส้นขากหาย
- สั่งล้างหัวพิมพ์แล้วไม่ดีขึ้น - ตั้งค่าให้สั่งปริ้นได้เฉพาะตลับสีเท่านั้น
47
นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
สั่งปริ๊นแล้วไม่ปริ๊น
2019-06-04
13:29:33 น.
- เครื่องปริ้นทำงานปกติ
46
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
โปรแรกมประยุกต์
ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส (นายนำพล รมพิพัฒน์)
2019-05-30
15:11:20 น.
ไม่สารมารถเชื่อมต่อเครื่อข่าย LAN ได้ เนื่องจาก Driver LAN หาย
- ติดตั้ง Driver LAN ใหม่
45
นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
2019-05-10
13:54:00 น.
- สั่งปริ้นเครื่องในเครือข่ายไม่ได้
- แนะนำวิธีการใช้เครื่องปริ้นที่แชร์ในเครือข่าย
44
วรรณวิชญา คำธง
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง window ใหม่และ ลง office แท้ +winzip
2019-05-03
11:52:00 น.
43
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ปริ๊นเอกสารแล้วเลอะสีดำ
2019-05-02
14:14:24 น.
เครื่องปริ้น ปริ้นกระดาษออกมาหมึกเปื้อนเป็นบางบันทัด
ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดลูกกลิ้งฟองน้ำแล้วเปลี่ยนตลับหมึกใหม่แล้วอาการไม่หาย เห็นควรส่งร้านซ่อม
42
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ไม่ดึงกระดาษ
2019-04-25
08:06:56 น.
ลูกกลิ้งดึงกระดาษหัก 1 ตัว
- จากกาตรวจสอบเห็นควรส่งร้านซ่อมเพื่อดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่
41
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
เครื่องดับเอง บูทเครื่องไม่เครื่องติด
2019-04-18
14:55:03 น.
- เครื่องดับเอง อาจจะเกิดจาก RAM หรือเมนบอร์ดเสีย
- เห็นควรส่งร้านซ่อม
40
อามรรัตน์ เหลืองอร่าม
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง window ใหม่
2019-04-05
09:43:29 น.
- โปรแกรมเปิดช้า
- ลงระบบปฏิบัติการใหม่ พร้อมโปรแรกมใช้งาน
39
นางสาวมาเลียม จิตตมงคล
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
Microsoft Office
แจ้งเตือนหมดอายุ เหลือเวลาใช้ได้อีก 5 วัน
2019-04-03
16:00:04 น.
อายุการใช้งาน windows 7 ใกล้หมดอายุ
- ดำเนินการ activate windows
38
นางสาวทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบปฏิบัติการ windows
เปิดเครื่องแล้วขึ้นจอสีฟ้า
2019-04-03
16:02:58 น.
- windows 8.1 เดิมล่มไม่สามารถใช้งานได้
- ติดตั้ง windows 10 Pro X64 แทนสามารถใช้งานได้ตามปกติ
37
นางสาวมาเลียม จิตตมงคล
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบปฏิบัติการ windows
2019-04-03
16:00:04 น.
- กรอก Key MS Office 2013
- ใช้งานได้ตามปกติ
36
นาวสาวอรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดหน้าจอไม่ติด
2019-04-03
11:42:29 น.
- เครื่อง boot ไม่ขึ้น
- ตรวจเช้ค RAM
35
นางสาวอรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้
2019-04-02
11:23:49 น.
- port เครื่อง ไม่ตรง ทำให้สั่งปริ้นไม่ได้
- ตั้งค่า port ให้ตรงจะทำให้เครื่องสั่งปริ้นได้
34
นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
2019-04-01
09:20:07 น.
เครื่องพิมพ์หมึกซึมออกข้างนอกเนื่องจากสายหมึกหลุด
- แก้ไขสายหมึกให้แน่นและใส่อากาศใสสายน้ำมึก
33
นางสาวทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
โปรแกรมมีปัญหา ปริ้นงานไม่ได้
2019-03-22
14:41:00 น.
- เปิดไฟล์ winrar ไม่ได้
- ลบโปรแรกม winrar แล้วติดตั้ง โปรแกรม 7zip ใช้ทดแทน
32
มุจลินท์ ชำนาญช่าง
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ขั้นสีฟ้า แล้วดับไป โดยรวมวันนี้ 3 ครั้ง
2019-03-21
15:03:22 น.
- เครื่องเกิด บลูสกรีนและรีบูทเครื่องเอง
- เกิดจากเครื่องติดไวรัส แก้ไขโดยดำเนินการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส MSE
31
ทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
2019-03-19
08:46:18 น.
- เครื่องปริ้นแจ้ง หมึกหมด จึงไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้
- กด รีเซทค่าตลับหมึก และล้างหัวพิมพ์
30
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
เครื่องปริ๊นสีฟ้าไม่ออก
2019-03-18
11:00:15 น.
อากาศเข้าสายหมึก หมึกหมดตลับทำให้สีฟ้าไม่ออก
- ไล่อากาศในสายหมึก
29
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องค้าง จอมีปัญหา
2019-03-14
08:36:04 น.
-
- เห็นควรบันทึกส่งร้านซ่อม
28
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
เครื่อง Printer
ปริ๊นออกมาแล้วเส้นขาดหาย
2019-03-05
11:32:30 น.
- หมึกอาจจะอุดตันหัวพิมพ์
- แนะนำส่งร้านซ่อม อาจจะได้เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
27
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปริ๊นส์สีไม่ออก
2019-03-05
10:09:38 น.
- หัวพิมพ์หมึกตัน
- สั่งล้างหัวพิมพ์
26
อรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้
2019-02-27
09:22:40 น.
- ขึ้น Error 191-130 ไม่สามารถสั่งปริ้นเตอร์ทำงานได้
- แนะนำให้ส่งร้านซ่อม
25
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2019-02-25
10:22:16 น.
- แจ้งเตือน windows หมดอายุ
- ดำเนินการกรอก product key windows 10 Pro windows สามารถใช้งานได้ตามปกติ
24
กิ่งแก้ว เดชเฟื่อง
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่อง Printer
2019-02-22
09:38:56 น.
- สั่งสแกนไฟล์ PDF จากเครื่องปริ้นไม่ได้
- ใช้โปรแกรม WinScan2PDF แทน
23
นิตยา สุขเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2019-02-18
15:48:51 น.
- windows taskbar หาย ไอค่อนหาย - เนื่องจากติดไวรัส
ลง windows ใหม่
22
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ปริ๊นสีไม่ได้
2019-02-13
15:12:18 น.
-หมึกสีชมพูมีปัญหา อากาศเข้าสาย
- ไล่อากาศออกจากสายน้ำหมึก
21
ขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบปฏิบัติการ windows
2019-02-12
08:22:03 น.
เครื่องปริ้นสแกนเอกสารเป็น pdf ไม่ได้
ใช้โปรแกรมช่วยสแกนเอกสาร
20
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
แสกนไม่ได้
2019-02-12
08:20:04 น.
- เครื่อปริ้นซับหมึกเต็ม
- ดำเนินการโดยใช้โปรแกรมเครียซับหมึก
19
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ปริ้นสีไม่ออก
2019-02-08
10:00:54 น.
- หัวพิมพ์สีตัน
- แก้ไขโดยการสั่งล้างหัวพิมพ์สี
18
นางสาวนิตยา สุขเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
Microsoft Office
โปรแกรม Office เป็นภาษาอังกฤษ, ระบบ windows หน้าจอสีดำ
2019-02-07
14:25:14 น.
- office2013 เป็นภาษาอังกฤษทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน - windows เป็นหน้สจอสีดำตลอด
- ดำเนินการติดตั้ง Packet ภาษาไทยสำหรับ office 2013 - แก้ไข windows หน้าจอดำด้วยคำสั่ง slmgr -rearm
17
นางณิชาภา วิบูลย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
บันทึกเป็นไล์ PDF ไม่ได้
2019-02-07
14:22:01 น.
- ทำตามขั้นตอนการสแกนแล้ว save ไฟล์ที่สแกนไม่ถูกต้อง
- แนะนำวีธีการใช้โปรแรกมสแกนไฟล์และการสั่งสแกนจากเครื่องปริ้นเตอร์
16
นางประภาพร มั่นเจริญ
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องเปิดไม่ติด
2019-02-07
14:17:01 น.
เปิดเครื่องไม่ติด
- ตรวจดูปลั๊กไฟว่าหลวมหรือไม่ -ขยับปลั๊กไฟ
15
นางชญาภา อิ่มสำราญ
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง window ใหม่และ ลง office 2013 แท้
2019-01-15
09:13:03 น.
- คอมช้า เปิดโปรแกรมไม่ขึ้น
เช็คการทำงานของโปรแกรมในเครื่อง ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก และอัพเดทโปรแกรม windows
14
วรรณวิชญา คำธง
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง winzip ,nero express ตัวเต็ม เนื่องจากต้องใช้ในงานใช้ซิบ ส่งข้อสอบ และต้องไลท์แผ่นงานเพื่อแจกในงานประชุมต่างๆ
2019-01-11
10:35:53 น.
-ซอฟต์แวร์ดังกล่าวหมดอายุ
- ลบซอฟต์แวร์ออกแล้วติดตั้งตัวใหม่ทดแทน
13
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนปี ค.ศ. รายการการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท. หน้าเว็บไซต์
2019-01-02
10:17:03 น.
ปี ค.ศ. ในระบบสิ้นสุดที่ 2018
ประสานกับผู้จัดทำโปรแกรมดำเนินการเพิ่ม ปี ค.ศ. 2019 - 2021
12
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ขอใช้ห้องพุทธโสธร เพื่อประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่อง แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
2018-12-26
09:16:47 น.
-
ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย
11
นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
กลุ่ม นโยบายและแผน
อุปกรณ์ห้องประชุม
แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมพุทธโสธร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (conference) เวลา 10.00 น.
2018-12-12
14:48:28 น.
-
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์การประชุมเรียบร้อย
10
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่องสแกนเนอร์
สแกนเอกสารไม่ได้
2018-12-12
08:32:26 น.
สลักหลวม
9
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
อุปกรณ์ห้องประชุม
แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุม 1 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 (conference)
2018-11-30
09:41:40 น.
-
ดำเนินการติดตั้งระบบคอนเฟอร์เร้นเรียบร้อย
8
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ปริ๊นสีไม่ได้
2018-11-28
08:46:38 น.
หมึกแท้ในตลับหมึกสีหมด ทำให้เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้
ทำการกดปุ่ม รีเซทค่าตลับหมึ ผลที่ได้คือเครื่องจะไม่ตรวจระดับหมึกและสามารถปริ้นได้ปกติเนื่องจากเครื่องปริ้นมีการติด tank เพิ่มเข้ามา
7
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่องสแกนเนอร์
แสกนเอกสารไม่ออก
2018-11-27
15:04:59 น.
Ink cover open
สลัก ink cover หลวม ทำการแก้ไขโดยการขยับให้แน่น
6
อดิศักดิ์ สงกรานต์
กลุ่ม กฎหมายและคดี
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ลง window ใหม่
2018-11-27
09:44:12 น.
เครื่อง อัพเดท windows 10 จึงทำให้ข้อมูลและ font หายไป
1. ลง Office 2013 Pro แทน และติดตั้ง font และโปรแกรมใช้งานอื่นๆ
5
นางณิชาภา วิบูลย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2018-11-26
10:41:42 น.
เวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตรง
ทำการเข้าปรับนาฬิกาในระบบ BIOS
4
นางสาวอรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้
2018-11-26
09:13:14 น.
สาย ปริ๊นเตอร์หลวม
เช็คสถานะการเชื่อมต่อปริ๊นเตอร์ และขยับหรือเสียบสายปริ๊นเตอร์ใหม่
3
นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
กลุ่ม นโยบายและแผน
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ปริ้นเอกสารจาก ไฟล์ PDF ไม่ได้
2018-11-23
14:43:22 น.
- โปรแกรม PDF ไม่สมบูรณ์
- ติดตั้งโปรแรกม อ่านPDF ใหม่
2
สมทรัพย์ สิงห์ขร
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
2018-11-23
14:26:54 น.
เครื่องไม่สามารถสแกนไฟล์ PDF หลายๆหน้าได้
โหลดโปรแกรม ช่วยในการสแกนแล้วรวมไฟล์ที่สแกนแปลงเป็น PDF 1 ไฟล์แล้วมีหลายหน้า ชื่อโปรแกรม WinScan2PDF
1
นายนำพล รมพิพัฒน์
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ฟอนต์หาย
2018-11-23
10:56:28 น.
ฟอนต์หาย เนื่องจากไวรัส
ติดตั้งแอนตี้ไวรัส และติดตั้งฟอนต์
version 1.1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
By sarayut Lamkrathok