แบบติดตามงาน

เรื่อง
ผู้รับผิดชอบ
กำหนดส่ง
สถานะการส่ง
สถานะระบบ
1   ปิด
2  อัพไฟล์ นายหนุ่ม 25 มกราคม 2561 ปิด
3  ทดสอบอีกครั้ง อัพไฟล์ นายทดสอบ 25 มกราคม 2561 เปิด
4  ทดสอบอีกนะคราบบบบบ 55555 นายเอก 15 มกราคม 2562 เปิด
5  ทดสอบสถานะการส่ง ไม่มี 12 สิงหาคม 2561 เปิด
6  ทดสอบอีกทีครับ นายเอกพัน 15 สิงหาคม 2560 ปิด
7  ทดสอบอีกนะครับ 2 นายดำ ทองแดง 25 เมษายน 2561 ปิด
8  ทดสอบ 1 นายเอก 15 สิงหาคม 2560 เปิด