ตารางแสดงผลการสำรวจ


No. วันที่ ผู้แจ้ง โรงเรียน หมวดหมู่ รายการ ระดับความช่วยเหลือ สถานะ
12019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต)อาคารและสิ่งก่อสร้างบ้านพักครูรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
22019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต)ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิซ่อมแซมอาคารเรียนรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
32019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต)ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิซ่อมแซมอาคารประกอบรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
42019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต)ครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนสมาร์ททีวีรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
52019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต)ครุภัณฑ์ภายนอกห้องเรียนครุภัณฑ์ดนตรีสากลรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
62019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านลาดกระทิงครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนสมาร์ททีวีรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
72019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านลาดกระทิงครุภัณฑ์ภายนอกห้องเรียนครุภัณฑ์ดนตรีไทยรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
82019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านลาดกระทิงคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นักเรียนรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
92019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านลาดกระทิงสื่อการสอนสื่อภาษาอังกฤษรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
102019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนสมาร์ททีวีปกติตรวจสอบแล้ว
112019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ผู้สอนปกติตรวจสอบแล้ว
122019-11-14นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านแปลงไผ่-ขุนคลังคอมพิวเตอร์ปริ้นเตอร์ปกติตรวจสอบแล้ว
132019-11-15นางคุณัญญา. ใสสุกสวนป่าอุปถัมภ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิซ่อมแซมอาคารเรียนรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
142019-11-15นางคุณัญญา. ใสสุกสวนป่าอุปถัมภ์ครุภัณฑ์ภายนอกห้องเรียนครุภัณฑ์ห้องสมุดรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
152019-11-15นางคุณัญญา. ใสสุกสวนป่าอุปถัมภ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นักเรียนรอการตรวจสอบรอการยืนยัน
162019-11-15นางคุณัญญา. ใสสุกบ้านท่าซุงปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิซ่อมแซมอาคารเรียนปกติตรวจสอบแล้ว